Om oss

Fokus:

 • Optimal beliggenhet og egnethet
  • Nærhet til E6/E18
  • God infrastruktur til anlegget
  • Nærhet til planlagte entreprenørprosjekter
 • Etablere og skape gode massebalansemuligheter for anleggsbransjen
 • Masser inn = masser ut
 • Nytenkning, kunnskapsutvikling, trygghet

Mål:

 • Økt gjenvinning i form av bedre utnyttelse av overskuddsmasse
 • Lavere forbruk av drivstoff, masser inn – masser ut. Færre kjørte km tungtransport
 • Mindre slitasje på veinettet
 • Økt utnyttelsesgrad av maskiner og produksjonsutstyr
 • Tilgjengelig for markedet