Velkommen til Skolt Miljøpark

Vi har mottak for og gjenvinning av ikke-forurenset betong, asfaltflak, rene gravemasser og overskuddsstein, samt et varig deponi av rene masser. Mottatte masser sorteres og knuses, og av de gjenvunnede massene tilbyr vi jord, knust betong, knust asfalt og knuste steinfraksjoner.

Skolt Miljøpark er i dag etablert med en avdeling på Solli, rett ved E6 mellom Sarpsborg og Råde. I løpet av 2019 skal vi opprette ytterligere miljøparker i Østfold, i første omgang i Moss.

Vårt mål er å være en foregangsbedrift for å etablere nedstrømsløsninger for gjenvinnbare fraksjoner for hele entreprenørmarkedet.

Overskuddsmasse er en ressurs som vi ønsker å benytte!