Våre miljøparker

Skolt Miljøpark er i dag etablert med en avdeling på Solli, rett ved E6 mellom Sarpsborg og Råde.